Υπηρεσίες Γεωλογίας & Περιβάλλοντος  
 
Ενδεικτικές Μελέτες

 

Ενδεικτικά έργα κατασκευής ΧΥΤΑ, για τα οποία εκπονήθηκαν μελέτες:

«Μ.Π.Ε. & Τεχνικές μελέτες ΧΥΤΑ 2ης Γ.ΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας» (ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ), 2003

«Μ.Π.Ε. & Τεχνικές μελέτες ΧΥΤΑ 3ης Γ.ΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας» (ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ), 2003

«Προμελέτη ΧΥΤΑ Ν. Νάξου» (ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ), 2006

 

Επιστροφή στις Υπηρεσίες

 
 

Γεωσχεδιασμός ΙΚΕ

Ρήγα Φεραίου 73, 17563 - Π. Φάληρο, Αθήνα